Hello Nałęczów

Kto buduje nowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie?

Reklama


Teren budowy nowego szpitala uzdrowiskowego w Nałęczowie przy ulicy Górskiego 9.

Teren budowy nowego szpitala kardiologicznego w Nałęczowie przy ulicy Górskiego 9.

Ruszyła budowa szpitala przy ulicy Górskiego 9

Aktualizacja 23 lutego 2016 roku

Rozpoczęto niwelację terenu pod budowę nowego szpitala przy ulicy Górskiego 9 w Nałęczowie. Inwestorem jest Konsorcjum „Szpital uzdrowiskowy – Nałęczów”.

Zobacz, jak wygląda plac budowy.

Ustalenie, jakie podmioty wchodzą w skład Konsorcjum nie było proste. Teren budowy sąsiaduje bezpośrednio z Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, więc kierunek poszukiwań wydawał się oczywisty. Dyrektor sanatorium Stanisław Gil przekazał przez sekretarkę, że nie udziela żadnych informacji w sprawie budowy. Do inwestycji nie przyznano się w znajdującym się obok Szpitalu Kardiologicznym, wchodzącym w skład Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” SA. „Nie wiemy, kto tam inwestuje” – poinformowano z kolei w administracji Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego, który także mieści się przy ulicy Górskiego.

Powiązania biznesowe

Po weryfikacji informacji zdobytych w różnych źródłach, pierwszy trop okazał się prawdziwy. Liderem Konsorcjum jest Fundacja „Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników” z adresem identycznym jak sanatorium Rolnik. Funkcję prezesa Zarządu Fundacji pełni … Stanisław Gil. Misją założonej w 2004 roku Fundacji „Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników” jest m.in. wspieranie i prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego rolników i ich rodzin oraz badań nad wybranymi problemami zdrowia rolników. Zakres działalności Fundacji obejmuje też budowę i rozbudowę sanatoriów kardiologicznych dla rolników i administrowanie tymi obiektami.

Oprócz Fundacji „Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników” członkiem Konsorcjum „Szpital uzdrowiskowy – Nałęczów” jest firma ABC Nieruchomości Rolmex Sp. z o.o. z Lublina, której prezesem i większościowym udziałowcem jest Jadwiga Rdest. ABC Nieruchomości Rolmex zajmuje się szeroko rozumianym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, prowadzi doradztwo inwestycyjne i kredytowe oraz obsługę prawną. Portal Nałęczów Domy sprawdził powiązania tej spółki. Pokazuje je schemat opracowany przez Fundację ePaństwo (mojepanstwo.pl).

Sieć kontaktów

investmed_powiazania

Źródło: mojepanstwo.pl

Plany rozwoju bazy leczniczej przy ulicy Górskiego 9 uwzględniono w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów” z 2013 roku, na podstawie którego będą teraz tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na położony obok, wpisany do rejestru zabytków, Dwór Górskich ustalono, że łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 10 proc. powierzchni działki budowlanej, a maksymalna wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu wynosić może 9 m. Projekt architektoniczny nowego szpitala opracował Jarosław Matwiejuk (Autorskie Studio Architektury). generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Inwestmed.

Autor: Magda Sowińska

Przeczytaj także o strefie A uzdrowiska Nałęczów.