Hello Nałęczów

Nałęczów sięgnie po dofinansowanie unijne na OZE

Reklama


naleczow_domy_750x100

Burmistrz Nałęczowa stawia na OZE

Gmina Nałęczów chce ułatwić zainteresowanym mieszkańcom montaż nowoczesnych instalacji pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – OZE. Wszystko dzięki spodziewanym dotacjom unijnym.

Burmistrz Nałęczowa zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych instalacji OZE, np. kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła czy instalacji fotowoltaicznych, które prywatni właściciele będą wykorzystywać do produkcji energii przyjaznej dla środowiska naturalnego. Środki na przedsięwzięcia związane z OZE zostały przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  Przy ocenie wniosków będzie obowiązywać tryb konkursowy. Według nowego harmonogramu, uaktualnionego 9 lutego br., pierwszy nabór wniosków w ramach „Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE” planowany jest w okresie marzec-kwiecień 2016 roku. Pula środków, o które mogą się ubiegać samorządy wynosi 424 mln zł.

Montaż instalacji OZE może być dofinansowany ze środków unijnych.

Montaż instalacji OZE może być dofinansowany ze środków unijnych.

Patrząc na  harmonogram naboru wniosków, Gmina Nałęczów ma bardzo mało czasu na przygotowanie dokumentów. Aby mogła złożyć wniosek o dofinansowanie, z którego następnie skorzystają prywatni właściciele nieruchomości uczestniczący w projekcie, trzeba zdiagnozować stan obecnych instalacji oraz sprawdzić, jakie jest zainteresowanie mieszkańców wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. W budżecie gminy na 2016 rok na opracowanie takiej analizy nie przewidziano pieniędzy. Dopiero 2 lutego br. w trybie pilnym Rada Miejska w Nałęczowie przyjęła wnioskowane przez burmistrza poprawki do budżetu uwzględniając na ten cel dodatkowo 30 750 zł. Doradcą gminy w tym projekcie został Bogusław Szpyt BSCE Consulting. Zbieranie danych niezbędnych do przygotowania wniosku odbędzie się w czasie zebrań z mieszkańcami gminy, które zaplanowano 18 i 19 lutego br. z jego udziałem.

Zdaniem Bogusława Szpyta, projekty umożliwiające prywatnym właścicielom inwestycje w instalacje OZE przy dofinansowaniu unijnym cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. „Nie spotkałem jeszcze gminy, w której nie byłoby chętnych na instalacje OZE za 15-20 proc. ich wartości. Bo resztę kosztów pokryją środki z UE – mówi Bogusław Szpyta. – Mieszkańcy mogą skorzystać, powinni skorzystać z tej propozycji i warto, aby skorzystali, bo mogą w ten sposób obniżyć koszty eksploatacji domów, koszty utrzymania i jednocześnie wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego”.

Procedura udziału w projekcie będzie następująca. Burmistrz Nałęczowa zbierze deklaracje od właścicieli domów zainteresowanych instalacjami OZE, w których określą, z jakich źródeł energii chcieliby skorzystać. Zainteresowani powinni złożyć do 11 marca 2016 roku w Urzędzie Miasta deklarację udziału w projekcie oraz ankietę wstępnego doboru instalacji OZE. Następnie burmistrz przygotuje i złoży wniosek.

Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie, burmistrz w drodze postępowania przetargowego wybierze wykonawcę, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki (koszty) instalacji OZE w zależności od stosowanej technologii. Każdy właściciel, który będzie uczestniczył w projekcie, opłaci wymagany wkład własny wynikający z warunków uzyskanego dofinansowania. Reszta należy do gminy. Ustalony zostanie harmonogram prac montażowych i kolejne nieruchomości będą wyposażane w instalacje OZE. ms

Sprawdź, co dzieje się w sprawie obwodnicy Nałęczowa.