Hello Nałęczów

Nałęczów wycofuje się z projektów za 6,5 mln zł

Reklama


Pomysł zagospodarowania brzegów Bochotniczanki i wybudowania obok centrum informacji turystycznej trafił do kosza.

Pomysł zagospodarowania brzegów Bochotniczanki poprzez stworzenie nowego szlaku turystycznego trafił do kosza.

Poniatówka i Bochotniczanka poza szlakami turystycznymi

Nałęczów koryguje plany inwestycyjne, które miały być realizowane przy wsparciu funduszy unijnych. Burmistrz wycofał się z pomysłu zagospodarowania wzgórza Poniatówka. Nie będzie także realizowany projekt utworzenia szlaku turystycznego wzdłuż rzeki Bochotniczanki. Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie na posiedzeniu 21 kwietnia 2016 roku.

Źródło: uchwała XVI/113/16 Rady Miejskiej w Nałęczowie

Źródło: Uchwała XVI/113/16 Rady Miejskiej w Nałęczowie.

Burmistrz Nałęczowa zrezygnował z pomysłu stworzenia szlaku spacerowego na Poniatówkę.

Burmistrz Nałęczowa zrezygnował z pomysłu stworzenia szlaku spacerowego na Poniatówkę.

Zmiany planów inwestycyjnych gminy Nałęczów oznaczają korektę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019. Wykreślone projekty opiewały w sumie na 6 480 000 zł, ale 5 508 000 zł miało pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Z zapowiadanych wcześniej dużych inwestycji w Nałęczowie, które mają szanse na unijne dofinansowanie, pozostają: rozbudowa sieci kanalizacji, węzeł komunikacyjny oraz odnowa Parku Zdrojowego oraz ulicy Lipowej. ms