Hello Nałęczów

Obwodnica Nałęczowa: dokumentacja dla wariantu 1

Reklama


Przetarg na dokumentację dla obwodnicy Nałęczowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji programowej budowy obwodnicy Miasta Nałęczów wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Firmy mogą składać oferty do 9 kwietnia 2015 roku do godziny 10.

Dokumentacja powstanie dla przebiegu drogi w wariancie preferowanym przez inwestora, czyli Samorząd Województwa Lubelskiego. Wybrano wariant 1, w którym obwodnica Nałęczowa ma 5,1 km (patrz mapa).

Początek planowanej inwestycji znajduje się (w zależności od wariantu) w okolicy Bochotnicy, natomiast koniec projektowanej trasy zlokalizowany jest na północ od miasta Nałęczów.

Początek planowanej inwestycji znajduje się (w zależności od wariantu) w okolicy Bochotnicy, natomiast koniec projektowanej trasy zlokalizowany jest na północ od miasta Nałęczów.

Zapoznaj się z analizą wszystkich 3 wariantów przebiegu obwodnicy Nałęczowa, zakresem ingerencji w obszary chronione oraz uzasadnieniem wyboru wariantu 1 – Obwodnica Nałęczowa.

Czytaj –  decyzja burmistrza Nałęczowa w sprawie środowiskowych uwarunkowań budowy obwodnicy!

Jak wynika z warunków zamówienia, dokumentacja obejmie część techniczną oraz ekonomiczno-finansową uwzględniającą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, w tym orientacyjny szacunek kosztów nabycia niezbędnych nieruchomości. Dokumentacja ma powstać do 30 listopada 2015 roku. Wcześniej, bo do 31 sierpnia br., powinien być gotowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jego zakres wynika z postanowienia Burmistrza Nałęczowa z 5 grudnia 2014 roku w tej sprawie. Dokumentację częściowo sfinansuje gmina Nałęczów.

Przygotowanie dokumentów projektowych jest niezbędne, aby obwodnica trafiła na listę inwestycji, które będą mogły uzyskać finansowanie z nowej puli środków unijnych.

Obwodnica Nałęczowa to kosztowna inwestycja.
Są trzy warianty jej przebiegu, więc trudno powiedzieć,
że jest to projekt inwestycyjny.
To na razie pomysł na inwestycję
– podkreśla Beata Górka,
rzecznik prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego.

Według informacji uzyskanych przez serwis Nałęczów Domy, Zarząd Województwa Lubelskiego czyni jednak starania, aby projekt budowy obwodnicy Nałęczowa, a ściślej I etapu tej inwestycji (5 km odcinek łączący drogi wojewódzkie nr 826 i 830) znalazł się w gronie najważniejszych inwestycji (tzw. projektów strategicznych), które będą mogły zostać wsparte środkami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Szacowany koszt I etapu budowy obwodnicy Nałęczowa wynosi 90 mln zł. Wkład z RPO 2014-2020 został określony na poziomie 76,5 mln zł. Pozostała część, czyli 13,5 mln zł, ma pochodzić z budżetu województwa lubelskiego, ponieważ to Samorząd Województwa Lubelskiego będzie inwestorem i jednocześnie beneficjentem projektu” – czytamy w wyjaśnieniach nadesłanych do redakcji przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Warunkiem podstawowym jest jednak to, aby obwodnica Nałęczowa spełniła kryteria (formalne i merytoryczne), według których oceniane będą wszystkie projekty starające się o dofinansowanie.

Autor: Magda Sowińska

Przeczytaj więcej o wynikach przetargu na dokumentację obwodnicy Nałęczowa.