Hello Nałęczów

Opóźnione plany zagospodarowania dla Nałęczowa

Reklama


Będzie nowy przetarg na plany dla obszarów I i II

Nałęczów, 2 lutego 2016 roku

Burmistrz Nałęczowa ogłosi nowe przetargi na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów I i II w Nałęczowie. Z informacji przedstawionej w czasie sesji Rady Miejskiej 2 lutego 2016 roku wynika, że wykonawca, który podpisał umowy po dwóch wygranych przetargach na początku ubiegłego roku, zmarł.

Procedura wyłaniania projektantów, którzy opracują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów I i II zacznie się od nowa, co oznacza, że dokumenty będą gotowe dopiero w drugiej połowie lub wręcz pod koniec 2017 roku. Do tego czasu decyzje dotyczące ewentualnych inwestycji budowlanych zlokalizowanych na tych obszarach będą oparte na Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów. Chodzi o strefę uzdrowiskową A oraz istotne obszary strefy B (patrz mapy).

 

Jak poinformował burmistrz Andrzej Ćwiek, w budżecie gminy na oba plany zagospodarowania dla Nałęczowa przewiduje się obecnie 90 tys. zł. Wcześniej gmina planowała wydać na miejscowe plany zagospodarowania dla tych obszarów 46 800 zł. „Musimy się liczyć z tym, że nie dostaniemy tak dobrej oferty jak poprzednio, dlatego przyjęliśmy ceny drugiego w kolejności oferenta w poprzednich przetargach” – mówi Andrzej Ćwiek.

W przetargu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I rozstrzygniętego w lutym 2015 roku, drugie miejsce na liście (o wyborze oferenta decydowało wyłącznie kryterium ceny) zajęła firma IMPET Tomasz Plich z Tomaszowa Mazowieckiego z ceną 50 430 zł. Natomiast w przetargu dla obszaru II drugie miejsce zajął Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy z ofertą za 29 520 zł.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów III i IV przebiega zgodnie z planem. Przygotowuje je Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. ms