Hello Nałęczów

7 ofert na dokumentację obwodnicy Nałęczowa

Reklama


Znamy firmy, które chcą zrobić dokumentację dla obwodnicy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie opublikował listę firmę, które zgłosiły oferty w przetargu na opracowanie koncepcji programowej budowy obwodnicy Miasta Nałęczów oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ma 7 ofert na opracowanie dokumentacji obwodnicy Nałęczowa.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ma 7 ofert na opracowanie dokumentacji obwodnicy Nałęczowa.

Ujawniono, że na sfinansowanie zamówionej dokumentacji zamierza się przeznaczyć 241 387,50 zł brutto. Kryteriami wyboru oferty w tym postępowaniu są cena (90 proc.) oraz proponowany termin rękojmi (10 proc.).

Wpłynęło 7 ofert. Najdroższa opiewa na kwotę ponad 580 tys. zł, najtańsza jest na poziomie ok. 200 tys. zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma 30 dni na weryfikacje i ocenę ofert. ms

Sprawdź, kto przedstawił oferty.