Hello Nałęczów

Dokumentacja obwodnicy Nałęczowa za 200 tys. zł

Reklama


Konsorcjum 3 firm przygotuje dokumentację obwodnicy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wybrał konsorcjum firm, które przygotują koncepcję programową obwodnicy Nałęczowa oraz opracują raport o oddziaływaniu tej inwestycji na środowisko.

Czy w 2015 roku uda się wreszcie przygotować dokumentację projektową obwodnicy Nałęczowa?

Czy w 2015 roku uda się wreszcie przygotować dokumentację projektową obwodnicy Nałęczowa?

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym pod koniec marca przetargu nieograniczonym ujawniono 17 kwietnia br. Wpłynęło 7 zgłoszeń. Zwyciężyła oferta konsorcjum, którego liderem jest Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany z Warszawy. Członkami konsorcjum są Industria Tomasz Halecki z Białej Podlaskiej oraz Pracownia Projektowa Traffic Krzysztof Stępień z Warszawy. Za wykonanie dokumentacji konsorcjum zaproponowało cenę 199 936 zł brutto i zagwarantowało 4-letni okres rękojmi. Po otwarciu ofert Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ujawnił, że dysponuje kwotą 241 387 zł brutto. Jeśli żaden z oferentów nie złoży odwołania i wyniki przetargu będą ostateczne, ponad 40 tys. zł uda się zaoszczędzić. To ważne, bo gmina Nałęczów współfinansuje raport środowiskowy.

Biuro Projektowe D-9 ma na swoim koncie m.in. opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 (Pogorzel-Nowa Pogorzel oraz Żaków-Żakówek) jako drogi klasy G z kategorią ruchu KR4. Przeczytaj także o możliwościach sfinansowania obwodnicy oraz o najnowszych wydarzeniach związanych z realizacją inwestycji. ms