Hello Nałęczów

Nałęczów czeka ożywienie w budownictwie?

Reklama


Uwolnienie gruntów pod zabudowę zdynamizuje rynek

W tegorocznym budżecie gmina Nałęczów przewiduje ok. 250 tys. zł na pokrycie kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gotowe plany powinny ożywić budownictwo jednorodzinne.

Po uporządkowaniu planów zagospodarowania Nałęczów ma szansę na ożywienie na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Po uporządkowaniu planów zagospodarowania Nałęczów ma szansę na ożywienie na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Zdaniem Ryszarda Lemana z biura Leman Nieruchomości w Lublinie, dzięki opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nałęczów, niektóre tereny rolnicze zmienią funkcję i będą mogły być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. „ Chodzi o grunty rolne, których przeznaczenie w planach zagospodarowania zostanie zmienione na nie rolne – mówi Ryszard Leman. ‑ Procedura odrolnienia bez aktualnego miejscowego planu jest uciążliwa i długotrwała, stąd niewiele osób decyduje się na nią. Dlatego bywa tak, że na jednej działce nie można postawić domu, mimo że wszyscy sąsiedzi obok już się pobudowali. W trakcie uzgadniania planu zagospodarowania będzie to uporządkowane i zostaną jasno określone strefy zabudowy”. Ryszard Leman zwraca też uwagę na inny aspekt związany z uwolnieniem gruntów pod budownictwo jednorodzinne.

Budują się osoby młode. One będą aktywizowały dany teren,
a to jest ważne dla przyszłości Nałęczowa
– podkreśla Ryszard Leman

Obecnie miejscowe plany zagospodarowania będą sporządzone dla 4 obszarów gminy Nałęczów. Oprócz właścicieli nieruchomości położonych na terenach objętych opracowaniem planistycznym, postęp tych prac monitorują też deweloperzy. Marta Hordyj, specjalista ds. marketingu TBV Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie nie wyklucza, że jej firma może zainteresować się Nałęczowem. „W tej chwili realizujemy inwestycję Osiedle Atrium w Puławach i nie mamy planów inwestycyjnych na terenie Kazimierza Dolnego czy Nałęczowa – informuje Marta Hordyj. – Nie znaczy to jednak, że ten obszar jest całkowicie poza kręgiem naszego zainteresowania. Jeżeli dostalibyśmy ofertę kupna gruntu w atrakcyjnej lokalizacji i rozsądnej cenie, to na pewno byśmy ją poważnie rozważyli”. ms

Sprawdź, jak wytyczono obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminie Nałęczów. Masz wątpliwości w związku z miejscowym planem, zgłoś wnioski do burmistrza.