Hello Nałęczów

Fundusz sołecki w gminie Nałęczów głównie na drogi

Reklama


Poprawa stanu dróg najważniejsza w sołectwach

Na fundusz sołecki w 2016 roku w budżecie gminy Nałęczów przeznaczono ponad 320 tys. zł, co stanowi 1 proc. rocznych wydatków. Z tej kwoty 202 tys. zł zostanie wydane na drogi i ich utrzymanie.

Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy pieniądze dla sołectw na wykonanie konkretnych przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Wysokość funduszu dla sołectwa określa ustawowo specjalny algorytm powiązany z liczbą jego mieszkańców.

Wysypywanie tłucznia nie rozwiązuje problemu drogi w Sadurkach. Na budowę trwałej nawierzchni gmina Nałęczów nie ma na razie środków.

Wysypywanie tłucznia nie rozwiązuje problemu drogi w Sadurkach. Na budowę trwałej nawierzchni gmina Nałęczów nie ma na razie środków.

O tym, na co zostaną przeznaczone środki w sołectwie decydują sami mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Sołectwo może zbudować lub wyremontować plac zabaw, wyposażyć świetlicę wiejską, stworzyć siłownię na wolnym powietrzu, promować wieś, naprawić zniszczony chodnik, posadzić drzewa i krzewy czy zbudować lub wyremontować drobną infrastrukturę, np. wiatę. Ważne, aby przedsięwzięcie mieściło się w kategorii zadań własnych gminy i było zgodne z jej strategią rozwoju.

Redakcja Nałęczów Domy przeanalizowała zadania, jakie mają być realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w gminie Nałęczów. Okazuje się, że aż 202 382,66 zł, czyli 2/3 całego funduszu sołectwa zdecydowały się przeznaczyć na drogi, m.in. na zakup tłucznia, jego rozwiezienie i rozsypanie, prace równiarką drogową, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie i sprzątanie poboczy. Dodatkowo z tej kwoty sołectwa sfinansują wykonanie nakładki asfaltowej i naprawę drogi gminnej (Strzelce za ponad 20 tys. zł), wznowienie granic dróg i opracowanie podziału gruntów w celu wytyczenia dróg (Bronice, Charz A i B, Chruszczów).

Na inne zadania, które chcieli sfinansować mieszkańcy, sołectwom zostało bardzo mało pieniędzy, a w niektórych z nich drogi „zjadły” wszystkie przyznane z budżetu gminy środki. W takiej sytuacji znalazły się Bochotnica Kolonia, Bronice Kolonia, Charz A i B, Chruszczów, Chruszczów Kolonia, Cynków, Paulinów oraz Strzelce. Do tej grupy trzeba także zaliczyć Ludwinów, bo z kwoty 9 258,62 zł funduszu sołeckiego tylko 500 zł wygospodarowano na dożynki, reszta to przedsięwzięcia związane z drogami.

Największym pojedynczym zadaniem, które ma być realizowane z funduszu sołeckiego gminy Nałęczów w 2016 roku, innym niż „drogowe”, jest plac zabaw w Bochotnicy za 25 tys. zł. ms

Przeczytaj także o planach inwestycyjnych gminy Nałęczów.