Hello Nałęczów

Odnowa parku i ulicy Lipowej w Nałęczowie: II przetarg

Reklama


Kolejny szybki przetarg na dużą inwestycję w Nałęczowie

Gmina Nałęczów ogłosiła II przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby odnowy zabytkowego Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w Nałęczowie. Poprzednie postępowanie z września unieważniono.

Na odnowę Parku Zdrojowego Nałęczów zamierza wydać 5 mln zł.

Na odnowę Parku Zdrojowego Nałęczów zamierza wydać 5 mln zł.

Przedmiot zamówienia jest taki sam, jak przedstawiono w pierwszym przetargu na przygotowanie dokumentacji dla Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w Nałęczowie.

„Złagodzone zostały jednak warunki uczestnictwa dla podmiotów dopuszczonych do udziału w przetargu” – informuje Mieczysław Mazur, kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 października 2015 roku do godziny 10.00. Wykonawca będzie musiał przedstawić projekt do 31 stycznia 2016 r. oraz uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę do dnia 31 marca 2016 r.

Jak wynika z dokumentów udostępnionych przez gminę, jedyną ofertę w pierwszym przetargu złożyła firma Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci z Sowiej Woli Folwarcznej (gmina Czosnów w woj. mazowieckim). Cena zgłoszona przez oferentów wynosiła 147 600 zł brutto. W toku postępowania przetargowego firma została wezwana do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wcześniej zleconych usług. Gmina nie uznała dostarczonych dokumentów. Stwierdziła, że firma „nie spełnia warunku udziału w postępowania w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia” – ostatecznie wykluczając ją z postępowania i odrzucając jej ofertę. Dlatego ogłoszono II przetarg.

W budżecie Gminy Nałęczów na 2016 rok zarezerwowano 515 tys. zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej odnowy Parku Zdrojowego oraz 85 tys. zł na część dokumentacji dotyczącą odnowy ulicy Lipowej, w sumie 600 tys. zł. Koszt renowacji Parku Zdrojowego oszacowano na 5 mln zł, a zmiany na ulicy Lipowej mają kosztować 1 mln zł. Burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek dostał już od Rady Miejskiej zgodę na takie wydatki, bo radni przyjęli uchwałę w sprawie prognozy budżetu gminy do 2020 roku. Na inwestycję w Parku Zdrojowym oraz odnowę ulicy Lipowej Nałęczów zamierza uzyskać dofinansowanie (85 proc. kosztów) z funduszy unijnych. ms