Hello Nałęczów

Sanatorium w Nałęczowie na sprzedaż za 13 mln zł

Reklama


Kolejna próba sprzedaży sanatorium MSW

Niedokończone sanatorium przy ulicy Spółdzielczej w Nałęczowie znowu jest na sprzedaż. Teren o powierzchni 3,1 ha z budynkiem o kubaturze 68,2 tys. m3 można kupić od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Wcześniej obiektem zarządzało Starostwo Powiatowe w Puławach. I też chciało się pozbyć nieruchomości, ale cena wywoławcza 25 mln zł (potem obniżona do 19 mln zł) skutecznie zniechęciła potencjalnych nabywców ‑ w ogłoszonym w 2008 roku przetargu nie złożono żadnej oferty. Nie udało się również zrealizować pomysłu, aby obiekt przejął uniwersytet polsko-ukraiński, bo taka uczelnia ostatecznie nie powstała.

Budynek sanatorium od strony ulicy Kombatantów. © Nałęczów Domy

Budynek sanatorium od strony ulicy Kombatantów. © Nałęczów Domy

Jesienią 2014 roku nieruchomość została przekazana Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. WAM przygotowała nową wycenę i ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż obiektu za 13 mln zł. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie 800 tys. zł wadium do 14 września 2015 roku. Sam przetarg ma odbyć się 18 września br. w Lublinie.

Budowę sanatorium przy ulicy Spółdzielczej w Nałęczowie rozpoczęto w 1984 roku. Została wstrzymana po 11 latach, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie miało środków na jej ukończenie. Budynek jest w stanie surowym. „Miesięczne koszty utrzymania nieruchomości byłego sanatorium MSW w Nałęczowie, w tym koszty usługi dozoru wynoszą ok. 9 000 zł” – informuje Maciej Czeńczyk, kierownik Działu Organizacyjnego WAM. Agencja liczy na szybką sprzedaż. „Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Lublinie przetarg ogłosił 30 czerwca 2015 r. Nie można jednak jeszcze określić, ilu uczestników weźmie w nim udział. Biorąc pod uwagę położenie nieruchomości w miejscowości uzdrowiskowej i jej przeznaczenie można spodziewać się zainteresowania nabyciem nieruchomości” – mówi Maciej Czeńczyk.

Za cenę wywoławczą 13 mln zł można kupić:
3,1018 ha terenu
16 923 m2 powierzchni użytkowej w stanie surowym
4 537 m2 powierzchni zabudowy
68 209 m3 kubatury w budynku o zróżnicowanej liczbie kondygnacji

Zobacz, jak zakończył się przetarg.

Uzdrowisko Nałęczów jest jedynym w Polsce nizinnym uzdrowiskiem klimatycznym jednoprofilowym, specjalizującym się w leczeniu chorób kardiologicznych, układu krążenia, nadciśnienia oraz rehabilitacji pozawałowej. Władze miasta starają się rozwijać usługi lecznicze, planują powiększenie bazy szpitalnej oraz rozwój ośrodków spa, regeneracji biologicznej i medycyny estetycznej. Właśnie rozpoczęto budowę nowego szpitala uzdrowiskowego przy ulicy Górskiego. Dla nowych obiektów lecznictwa uzdrowiskowego wyznaczono też tereny przy ulicy Kamieniak.

Mapa obszaru III Nałęczów. © Nałęczów Domy

Mapa obszaru III Nałęczów. © Nałęczów Domy

Dla obszaru III, w obrębie którego znajduje się sanatorium na sprzedaż, przygotowywany jest właśnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przetarg na jego opracowanie wygrał Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów, wystawiona na sprzedaż nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako usługi zdrowia, turystyki, kultury i nauki. Bezpośrednio przylega do projektowanego nowego parku miejskiego. O ile w granicach strefy A ochrony uzdrowiskowej Nałęczowa nie dopuszcza się lokalizacji nowych dominant architektonicznych, na tym obszarze dopuszcza się lokalizację tarasów lub wież widokowych, więc przyszły nabywca będzie mógł w pełni wykorzystać walory położenia nieruchomości.

Autor: Magda Sowińska