Hello Nałęczów

Uwagi do planów zagospodarowania Nałęczowa

Reklama


Warto zajrzeć do planów zagospodarowania przestrzennego

Do 8 maja 2015 r. można składać wnioski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nałęczowa dla obszarów III i IV. Burmistrz Nałęczowa właśnie wydał obwieszczenia w tej sprawie. Termin składania wniosków dla obszarów I i II minął 10 kwietnia.

Sprawdź, czy masz działkę w granicach IIIIV obszaru. Zobacz, jak wygląda wzór wniosku.

Nowe obiekty lecznicze moga powstać przy ulicy Kamieniak w Nałęczowie.

Nowe obiekty lecznicze moga powstać przy ulicy Kamieniak w Nałęczowie.

Zgodnie z przyjętymi w 2013 roku „Kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów”, dla całego obszaru strefy B obowiązuje zachowanie co najmniej 50 proc. obszaru jako terenów zielonych. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w strefie B wynosi dla zabudowy pensjonatowej 1500 m2, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodzinnej z usługami 1000 m2, a dla usług turystyki (hotele, ośrodki wypoczynkowe, motele) i pozostałych usług o charakterze komercyjnym 2500 m2.

W granicach objętych planem zagospodarowania dla obszaru III w strefie B wskazany jest teren nowego Parku Miejskiego (przy ulicy Kombatantów). Warto też zwrócić uwagę, że przy ulicy Kamieniak wyznaczone zostały tereny pod budowę nowych obiektów, w których mogą być świadczone usługi zdrowotne. Z kolei w Bochotnicy przewidziano nowe treny pod zabudowę jednorodzinną (obszar IV). ms

Przeczytaj jeszcze o ograniczeniach dotyczących strefy A uzdrowiska Nałęczów.