Hello Nałęczów

Więcej kolektorów słonecznych w Nałęczowie

Reklama


Unijne dofinansowanie do instalacji solarnych

Nałęczów, 5 stycznia 2017 roku

Nałęczów skorzysta z unijnych środków na odnawialne źródła energii. Projekt Eko-energia w Gminie Nałęczów dostanie blisko 4 mln zł dotacji. Dla uczestniczącyh w nim mieszkańców oznacza to indywidualne dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

 21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku – Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Do dyspozycji była równowartość 100 mln euro. Na finalnej liście znalazło się 251 wniosków, które spełniły kryterium uzyskania 70 punktów. Do dofinansowania zakwalifikowało się 108 wniosków z ocenami na poziomie 98-100 punktów, w tym projekt Eko-energia w Gminie Nałęczów. Wartość wszystkich kontraktów przekroczyła 462 mln zł, w tym niemal 350 mln zł stanowi wkład Unii Europejskiej.

Zdecydowało losowanie

Pula środków w konkursie nie została jednak wyczerpana. Do wykorzystania zostało jeszcze 49,25 mln zł. Władze województwa nie mogły wcześniej podzielić tych funduszy, ponieważ wnioski 28 samorządów otrzymały identyczną liczbę punktów w trakcie oceny – 97,5. Dlatego o tym, do których gmin trafi unijne dofinansowanie zdecydowało losowanie. Taką możliwość przewiduje regulamin konkursu 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

„To wydarzenie bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy korzystamy z losowania, jako sposobu na przyznanie funduszy europejskich w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym” – przyznał marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Losowanie odbyło się 4 stycznia br., wybrano dodatkowo 18 wniosków. Drugi projekt Eko-energia w Gminie Nałęczów – fotowoltaika nie uczestniczył w losowaniu ze względu na zbyt małą liczbę punktów.

Wygrane kolektory słoneczne

Na tym etapie postępowania konkursowego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE pozycja Nałęczowa jest następująca. Na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów znalazły się dwa projekty zgłoszone przez Gminę Nałęczów. Na pozycji 60. z maksymalną liczbą 100 punktów jest projekt Eko-energia w Gminie Nałęczów o wartości 5 428 655,74 zł z dofinansowaniem unijnym na poziomie 3 981 800,84 zł. Tak wysoka klasyfikacja na liście gwarantuje uzyskanie dotacji.

Instalacja kolektorów słonecznych z dotacją unijną rozpocznie się prawdopodobnie w 2018 roku.

Jak wynika z informacji serwisu ND, umowa na realizację tego projektu została podpisana. W 2017 roku na działania przygotowawcze gmina ma w budżecie 120 812 zł, a główne finansowanie zaplanowano w budżecie na 2018 rok. Wtedy należy się spodziewać realizacji proekologicznych inwestycji na terenie nieruchomości objętych projektem.

Gmina jest zobowiązana do ogłoszenia przetargu na dostawę i instalację 374 zestawów kolektorów słonecznych i 68 piecy na biomasę. Deklaracje uczestnictwa wraz z rodzajem instalacji wpłynęły od mieszkańców na początku 2016 roku (czytaj tutaj). Na tej podstawie firma doradcza Bogusław Szpyt BSCE Consulting stworzyła koncepcję i opracowała zwycięski projekt wykorzystania OZE w Nałęczowie. Z osobami, które wcześniej zgłosiły swój udział gmina podpisze indywidualne umowy. Obecnie nie ma już możliwości włączenia kolejnych zainteresowanych do zatwierdzonego projektu, nawet w sytuacji, gdy ktoś zrezygnuje z udziału. Zgodnie z regulaminem, niewykorzystane środki wrócą do puli konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Fiasko fotowoltaiki

Drugi projekt: Eko-energia w Gminie Nałęczów – fotowoltaika (148 jednostek paneli fotowoltaicznych i 80 pomp ciepła) uzyskał od komisji konkursowej 87,5 punktu i znalazł się na pozycji 194. Wartość projektu wyniosła 2 543 306,56 zł z wnioskowanym dofinansowaniem unijnym w wysokości 1 951 740,12 zł. Odległa pozycja na liście oznacza brak dofinansowania unijnego na obecnym etapie. Jednocześnie, przy tak dużej konkurencji w ubieganiu się o dotacje na odnawialne źródła energii – projekty, które mają wyższą punktację od wniosku gminy Nałęczów prawdopodobnie zgarną wszystkie dodatkowe środki, jeśli takie zostaną uruchomione w Działaniu 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w tym postępowaniu konkursowym.

Z przeprowadzonej przez serwis Nałęczów Domy analizy regulaminu wsparcia unijnego wynika, że dodatkowe pieniądze do podziału mogą się pojawić, kiedy z jakichś powodów nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu, powstaną oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania lub nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie dla wcześniej wybranego projektu. Możliwe jest także zwiększenie alokacji środków na Działanie 4.1 w ramach RPO WL albo przesunięcie środków z innych konkursów w ramach tego samego działania, gdyby pojawiły się tam oszczędności. Niewielkie korekty w ilości dostępnych środków w złotych mogą się też pojawić w przypadku ponownego przeliczenia kwoty w euro.

O dotacje na OZE gmina będzie mogła się ubiegać także w kolejnym konkursie pod warunkiem, że będzie miała w budżecie pieniądze na pokrycie wkładu własnego. To bardzo ważne, bo burmistrz Nałęczowa w kolejnych latach planuje kilka innych projektów z wykorzystaniem dofinansowania z UE (kanalizacja, odnowa Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej, Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny). Według ogłoszonego harmonogramu naboru wniosków w RPO WL, w 2017 roku nie przewiduje się uruchomienia nowych środków unijnych na wsparcie projektów OZE.

Magda Sowińska