Hello Nałęczów

Odnowa Parku Zdrojowego nadal na liście rezerwowej

Reklama


90 punktów za projekt Nałęczowa nie gwarantuje finansowania ze środków unijnych

Nałęczów, aktualizacja 28 lutego 2017 roku

Projekt odnowy Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w Nałęczowie jednak przegrał walkę o środki unijne. Po ponownej analizie wniosek uzyskał 90 punktów (wcześniej dostał 65 punktów) i znowu trafił na listę rezerwową, tym razem na pierwszym miejscu.

W konkursie związanym z ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wygrał projekt rewitalizacji zespołu dworsko – parkowego Podzamcze, złożony przez gminę Łęczna, który dostał 94 punkty i znalazł się na pierwszym miejscu na liście inwestycji zaakceptowanych do dofinansowania. Wniosek Nałęczowa – mimo że obecnie, po uwzględnieniu protestu władz miasta, jest na drugim miejscu pod względem liczby przyznanych punktów, nie ma szans na dofinansowanie, bo może skorzystać tylko z pieniędzy znajdujących się w tzw. rezerwie na procedurę odwoławczą, która stanowi 10 proc. środków przeznaczonych do podziału w danym konkursie. W tym przypadku będzie to ok. 1,2 mln zł. Za mało, aby zrealizować odnowę Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej. Ale takie są zapisy regulaminu postępowania konkursowego: uchwalona lista projektów do dofinansowania nie ulega zmianie w wyniku postępowań odwoławczych.

Przypomnijmy, pula pieniędzy w tym konkursie była mała – dokładnie 11 464 928,08 zł (przeliczenie kwoty 2 685 057,75 euro). Nałęczów złożył wniosek o wartości 11 747 729,99 zł, w tym przewidywane dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 9 985 570,49 zł. Władze miasta liczyły, że wygrają ten konkurs i zgarną większość pieniędzy do podziału.

O szczegółach tego postępowania konkursowego pisaliśmy 11 styczniu 2017 roku, zwracając uwagę, że burmistrz Nałęczowa zagrał va banque, czytaj tutaj.

Protest Gminy Nałęczów: szczegółowe informacje

„23 lutego 2017 roku wysłaliśmy do władz Nałęczowa informację o uwzględnieniu protestu miasta złożonego 27 grudnia 2016 roku” – informuje Paweł Florek, inspektor ds. komunikacji i relacji z mediami z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jak wyjaśnia, rozpatrując protest powołano niezależnego eksperta, który zbadał zasadność argumentów przytaczanych przez Nałęczów w proteście. Opinia eksperta potwierdziła stanowisko miasta. W rezultacie projekt uzdrowiska otrzymał 25 dodatkowych punktów, uzyskując ostatecznie 90 zamiast 65 punktów podczas oceny merytorycznej. Maksymalny pułap punktowy na tym etapie oceny wynosił 100 pkt. Pytanie, jak to się stało, że ten sam wniosek może uzyskać tak różne oceny?

„W wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu, projekt Nałęczowa aktualnie znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Po ogłoszeniu wyników konkursu zajmował drugą pozycję na tej liście. W przypadku pojawienia się wolnych środków w konkursie lub po uwolnieniu funduszy przeznaczonych na procedurę odwoławczą, jako pierwszy będzie mieć na nie szanse właśnie projekt Nałęczowa. Oczywiście, jeśli podtrzyma dalszą chęć sięgnięcia po fundusze europejskie i nie wycofa swojego projektu, do czego ma prawo” – mówi Paweł Florek.

W obecnej sytuacji Nałęczów może jeszcze odwołać się do sądu, ale nawet wygrana w procesie nie zapewni automatycznego dostępu do środków unijnych w tym postępowaniu konkursowym, bo jest po prostu za mało pieniędzy. Chyba, że organ zarządzający RPO Województwa Lubelskiego podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków w konkursie.

Według informacji zebranych przez ND, Nałęczów może złożyć ten sam wniosek o dofinansowanie projektu odnowy Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w kolejnym konkursie dotyczącym ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, jeśli taki zostanie ogłoszony w ramach RPO WL na lata 2014-2020. ms