Hello Nałęczów

3 grzechy główne pośredników nieruchomości

Reklama


Pośrednikom nieruchomości brakuje profesjonalizmu

Serwis Otodom opublikował wyniki badania ankietowego pt. „Wizerunek pośredników nieruchomości w Polsce”. Analizie poddano 1584 odpowiedzi internautów zebranych jesienią ub.r.

Reklama


Serwis Otodom zbadał opinie na temat usług świadczonych przez pośredników nieruchomości.

Jedno z pytań w ankiecie brzmiało: Jakie dostrzegasz 3 główne „grzechy” pośredników nieruchomości? Jak podaje w swoim blogu Otodom, w odpowiedzi na nie „popłynęło sporo gorzkich słów, często o bardzo negatywnym brzmieniu, postanowiliśmy ich nie wygładzać, nawet jeśli można mieć wątpliwości, co do sprawiedliwości części osądów”.

Trzy grzechy główne pośredników nieruchomości to:
– brak profesjonalizmu,
– chęć doprowadzenia do transakcji za wszelką cenę,
– wysoki koszt prowizji.

Zarzut braku profesjonalizmu, jak wyraźnie zaznaczyli niektórzy ankietowani, dotyczył jedynie części pośredników nieruchomości, z jakimi się zetknęli. Świadczy to o tym, podkreśla Otodom, że wysiłki prawdziwie profesjonalnych pośredników w celu zbudowania pozytywnego wizerunku branży są niweczone przez pewien odsetek osób działających wbrew umownym zasadom i obsługujący klientów z nienależytą starannością.

41 proc. ankietowanych przez serwis Otodom krytycznie ocenia pracę pośredników nieruchomości.

41 proc. ankietowanych przez serwis Otodom krytycznie ocenia pracę pośredników nieruchomości.

Kolejne zastrzeżenie badanych do pracy pośredników nieruchomości dotyczyło chęci doprowadzenia do transakcji za wszelką cenę, nawet kosztem interesów sprzedającego czy kupującego. Ankietowani często zwracali też uwagę na fakt reprezentowania obu stron transakcji, co ich zdaniem wyklucza bezstronność. Jak ujawnia Otodom, pojawiły się również opinie, że pośrednicy nienaturalnie zawyżają cenę nieruchomości celem uzyskania wyższej prowizji (co jednocześnie zmniejsza szanse na sprzedaż).

Wysoki koszt prowizji wymieniono jako trzeci grzech główny pośredników nieruchomości. Ankietowani zwracali uwagę, że wynagrodzenie jest niewspółmierne do faktycznie wykonywanej pracy. „Świadczy to najprawdopodobniej o tym, że pośrednicy niezbyt transparentnie informują o działaniach, które wykonują na rzecz klienta” – zwraca uwagę w swoim komentarzu Otodom. Więcej informacji  w pełnym raporcie serwisu Otodom.