Hello Nałęczów

1,65 mln zł za działki w centrum Nałęczowa

Reklama


Kiedy finał zakupu terenów dla Gminy Nałęczów?

Burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek może mieć problemy z finalizacją do końca 2015 roku zakupu działek przy ulicy Poniatowskiego w centrum miasta. Na pewno nie uda mu się przejąć w grudniu terenu nieczynnej stacji paliw PKN Orlen.

Jak już informował serwis Nałęczów Domy, Gmina Nałęczów chce odzyskać kontrolę nad centrum uzdrowiska i zagospodarować je w taki sposób, aby były wizytówką miasta. Pierwszym krokiem jest zakup działek. W budżecie gminy na 2015 rok zarezerwowano na ten cel 1 650 000 zł. Chodzi o teren dworca PKS przylegający do Bochotniczanki oraz działki, którymi zarządza PKN Orlen (nieczynna stacja paliw).

Pożegnanie ze Stokrotką

Podczas jesiennych sesji Rady Miejskiej w Nałęczowie burmistrz zapewniał, że transakcja ze spółką Ekon Elpro, należącą do Grupy Kapitałowej Emperia (Stokrotka), która jest użytkownikiem wieczystym terenu dworca PKS, zbliża się do finału i do końca 2015 roku zostanie podpisana umowa notarialna. Cena sprzedaży działki wynosi po negocjacjach, według Andrzeja Ćwieka, 1 550 000 zł. Nie udało się tego potwierdzić w spółce Ekon Elpro. Firma nie podała nam także ewentualnego terminu podpisania umowy sprzedaży. Poinformowała jedynie, że prowadzi rozmowy z gminą.

„W imieniu spółki Elpro Ekon potwierdzam, iż spółka jest w trakcie procedowania z Gminą Nałęczów sprzedaży nieruchomości przy ulicy Poniatowskiego” – powiedziała Urszula Skałecka, asystentka Zarządu Emperia Holding SA ds. Relacji Inwestorskich.

Likwidacja stacji paliw

Na terenie nieczynnej stacji paliw PKN Orlen trwają prace likwidacyjne. Przetarg na sprzedaż tego terenu na pewno nie zostanie ogłoszony w 2015 roku.

 

Jak informuje Izabela Pruchniewska, specjalista ds. administracyjnych z Zespołu Obsługi Administracyjnej Biur ORLEN Administracja Sp. z o.o., po zakończeniu prac likwidacyjnych zlecona zostanie wycena nieruchomości. Gdy powstanie operat szacunkowy, nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż. „Ze względu na obowiązującą nas procedurę, należy się spodziewać, że przetarg odbędzie się najwcześniej w II kwartale 2016 roku” – mówi Izabela Pruchniewska.

Dopóki działki w centrum miasta nie będą majątkiem gminy, burmistrz Nałęczowa nie może rozpocząć prac nad projektami związanymi z zagospodarowaniem tych terenów. Dotyczy to przygotowywanego z innymi gminami Mobilnego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (tzw. Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny Nałęczów) oraz szlaku turystycznego wzdłuż rzeki Bochotniczanki z centrum informacji turystycznej (przeczytaj o tych planach). Wartość obu projektów określono na 13 mln zł, a większość środków (85 proc. kosztów) ma pochodzić z funduszy unijnych zarezerwowanych już w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. ms

Komentarz

Od Redaktora

Wygląda na to, że Nałęczów będzie miał opóźnienie przy składaniu wniosków unijnych, czego konsekwencją może być przesunięcie terminów rozpoczęcia inwestycji. Oznacza to także poślizg przy przekazywaniu kolejnych transz środków unijnych do kasy gminy. W tej sytuacji opracowana wieloletnia prognoza finansowa z projekcją zadłużenia gminy i terminów jego spłaty do 2020 roku może okazać się nieaktualna.

Warto, aby pamiętali o tym radni, którzy niedługo zajmą się projektem budżetu Gminy Nałęczów na 2016 rok.

Magda Sowińska