Hello Nałęczów

Nowa oferta sprzedaży sanatorium MSW w Nałęczowie

Reklama


Kubatura wystawionego na sprzedaż obiektu to ponad 68 tysięcy metrów sześciennych.

Kubatura wystawionego na sprzedaż obiektu to ponad 68 tysięcy metrów sześciennych.

Kolejny przetarg na sprzedaż niedokończonego sanatorium

Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła drugi ustny przetarg na sprzedaż niedokończonego sanatorium MSW w Nałęczowie. Do wzięcia będzie nieruchomość o powierzchni 3,1 ha, zlokalizowana przy ulicy Spółdzielczej.

Poprzedni przetarg przy cenie 13 mln zł, zorganizowany w połowie września 2015 roku, zakończył się fiaskiem ‑ nie złożono żadnej oferty (więcej informacji i zdjęć obiektu znajdziesz tutaj).

Obecnie dysponentem nieruchomości jest Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW). Wcześniej obiektem zarządzała Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ale obie te instytucje zostały ostatnio połączone pod nazwą AMW.

Po raz kolejny poszukiwany jest inwestor zainteresowany niszczejącym obiektem sanatoryjnym w Nałęczowie.

Po raz kolejny poszukiwany jest inwestor zainteresowany niszczejącym obiektem sanatoryjnym w Nałęczowie.

To warto wiedzieć
Drugi przetarg odbędzie się 8 stycznia 2016 roku w Lublinie.
Cena wywoławcza nieruchomości jest niższa o 2 mln zł niż w pierwszym przetargu i wynosi według nowego oszacowania 11 mln zł.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 800 000 zł do 4 stycznia 2016 roku.