Hello Nałęczów

Rozbiórka zabudowań dawnego folwarku Małachowskich

Reklama


Budynek dawnych czworaków znajdujących się na terenie folwarku Małachowskich w trakcie rozbiórki, listopad 2016. © Nałęczów Domy

Budynek dawnych czworaków znajdujących się na terenie folwarku Małachowskich w trakcie rozbiórki, listopad 2016.

Znika kolejny zabytek z XIX wieku

Nałęczów, 24 listopada 2016 roku

Już niedługo nie będzie śladu po dawnym czworaku z folwarku nałęczowskiego. Nowy właściciel tej nieruchomości rozpoczął prace rozbiórkowe. Obiekt nie był wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Czworak, a właściwie jego ruiny, stoi przy ulicy Przesmyk i za czasów Małachowskich znajdowały się w tym miejscu drewniane zabudowania dla „czeladzi dworskiej”. Tak wynika z informacji Jerzego Michała Sołdka, przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa (por. „Osobliwości, zagadki i tajemnice Nałęczowa. Nałęczowscy powstańcy Sybiracy”. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczów 2013).

W jakim stanie były zabudowania w 2015 roku, zobacz tutaj.

Galeria zdjęć

Trochę historii

Stanisław Małachowski herbu Nałęcz został właścicielem terenów obecnego Nałęczowa w 1751 roku. Od nazwy herbu pochodzi nazwa początkowo folwarku, a potem całej miejscowości, a także herb miasta, który powstał z połączenia herbu Nałęcz i Pilawa, herbu jego żony, Marianny z Potockich. Około 1770 roku Małachowski rozpoczął budowę rezydencji, która należy do najbardziej atrakcyjnych zabytków architektonicznych Nałęczowa ‑ Pałacu Małachowskich. Według historyków, budowa została zakończona ok. 1775 roku.

Kolejnym właścicielem dóbr był Antoni Małachowski, daleki krewny Stanisława. Folwark nałęczowski (dawniej bochotnicki) w czasach, gdy władali nim Antoni, a później Katarzyna Małachowscy był okazały. Obok obu pałaców stały drewniane zabudowania gospodarskie oraz mieszkania. W skład folwarku wchodził też murowany browar z gorzelnią, wybudowany już po śmierci hrabiego Antoniego Małachowskiego (dzisiaj dawny dwór Górskich). Do folwarku nałęczowskiego należała również austeria ze stajnią i rzeźnią. I wyburzane obecnie czworaki. (ms)

Czy dwór Górskich zostanie uratowany? Przeczytaj!