Hello Nałęczów

Sprzedaż nieruchomości w centrum Nałęczowa

Reklama


Miasto kupuje teren dworca PKS w Nałęczowie

Burmistrz Nałęczowa wybiera się na duże zakupy na rynku nieruchomości. Rada Miejska w Nałęczowie wyraziła zgodę na przejęcie na rzecz majątku gminy atrakcyjnej działki nr 322 w samym centrum miasteczka.

To będzie prawdopodobnie pierwsza w tym roku duża sprzedaż na rynku nieruchomości w Nałęczowie. Jak poinformował podczas sesji Rady Miejskiej 17 września 2015 roku burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek, negocjacje cenowe dotyczące sprzedaży prawa wieczystego użytkowania terenu dworca PKS zostały zakończone kwotą 1 550 000 zł. Do zakończenia transakcji i podpisania aktu notarialnego potrzebne są jeszcze finalne decyzje organów obecnego właściciela działki spółki Ekon Elpro, należącej do Grupy Kapitałowej Emperia (od red.Emperia jest m.in. właścicielem sieci 250 supermarketów i marketów Stokrotka). Jak zapewnił Andrzej Ćwiek, zaraz po przejęciu działki gmina wystąpi o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w pełną własność.

 

Sprzedaż nieruchomości w centrum Nałęczowa. Miasto stara się jeszcze o przejęcie działki, na której mieści się nieczynna stacja paliw Orlenu.

Sprzedaż nieruchomości w centrum Nałęczowa. Miasto stara się jeszcze o przejęcie działki, na której mieści się nieczynna stacja paliw Orlenu.

„To, co będziemy robić z tym terenem jest mniej ważne. Ważne, że jesteśmy w stanie go odzyskać – podkreślał Andrzej Ćwiek w czasie sesji RM. – Na 95 proc. jestem pewny, że transakcja dojdzie do skutku”.

Według informacji przedstawionej przez burmistrza, po przejęciu działki w pierwszej kolejności zaplanowane jest wyburzenie pawilonu i przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. Andrzej Ćwiek przedstawił radnym pomysł stworzenia w tym miejscu początku ciągu spacerowego nad Bochotniczanką oraz parkingu, postawienia budynku mieszczącego centrum informacji turystycznej oraz klub seniora. Teren może być także wykorzystany na potrzeby projektu Mobilny Lubelski Obszar Funkcjonalny, którego finansowanie planowane jest ze środków unijnych.

Przy okazji burmistrz przypomniał też o swej dawnej koncepcji zbudowania przy ulicy Poniatowskiego nowego gmachu Urzędu Miejskiego za pieniądze uzyskane z ewentualnej sprzedaży obecnej siedziby lokalnych władz. „Mamy czas, możemy rozważać różne warianty zagospodarowania” – mówił burmistrz, uznając, że najważniejsze jest to, że na tym terenie nie powstanie już na pewno duży obiekt handlowy. ms

Komentarz

Od redaktora

Przejęcie przez gminę terenów w centrum Nałęczowa daje nadzieję, że uzdrowisko je mądrze zagospodaruje i tym samym poprawi się wygląd miasta. Ale nie ma pewności, że tak się stanie, bo radni upoważniając burmistrza do podpisania aktu notarialnego nie podjęli żadnej decyzji, wskazującej przeznaczenie placu dworca PKS. Nawet kierunkowej.

To, że Grupa Kapitałowa Emperia zarządzająca siecią Stokrotek wystawiła teren na sprzedaż, nie powinno nikogo dziwić. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów skutecznie zablokowano powstanie w tym miejscu sklepu wielkopowierzchniowego. Więc działka poszła pod młotek.

I trzecia refleksja. Z wypowiedzi burmistrza Nałęczowa podczas sesji Rady Miejskiej można wyciągnąć wniosek, że pomysł na przyszłe centrum miasta, jego wizytówkę, najbardziej zależy od tego, jakie będą dostępne źródła finansowania, czyli na jaki projekt czy projekty inwestycyjne będzie łatwo uzyskać pieniądze, najlepiej z funduszy unijnych. Bo wtedy udział środków własnych gminy jest minimalny. Praktyczne podejście, ale czy naprawdę jedyne?

Budżet gminy ma swoje ograniczenia. Zadłużenie jest limitowane. Dlatego w interesie mieszkańców leży wybór takich projektów, których realizacja przyniesie korzyść nie tylko kuracjuszom i turystom.

Magdalena Sowińska