Hello Nałęczów

Ranking projektów inwestycyjnych Gminy Nałęczów

Reklama


Gmina Nałęczów zaplanowała inwestycje za ponad 42 mln zł

Aktualizacja 14 stycznia 2017 roku

Do 2020 roku burmistrz Nałęczowa zamierza wydać na inwestycje ponad 42 mln zł, w tym ze środków własnych gminy ponad 9,5 mln zł.

Reklama


Redakcja serwisu Nałęczów Domy opracowała ranking projektów inwestycyjnych gminy według ich wartości. W kwotach określających wartość inwestycji nie uwzględniono przewidywanych kosztów opracowania dokumentacji projektowych i nadzoru. Opisy planowanych przedsięwzięć pochodzą z materiałów przygotowanych przez burmistrza Nałęczowa. Przygotowując ranking nie analizowano, czy projekty są zgodne z potrzebami Gminy Nałęczów i jej mieszkańców ani tego, czy przewidywane kwoty są adekwatne do zakresu planowanych działań.

Ranking projektów inwestycyjnych w Gminie Nałęczów 2016-2020

1. Kanalizacja
14 690 000 zł

Inwestycja wieloletnia przewidziana do realizacji w latach 2016-2019. Obejmuje budowę kanalizacji zbiorczej w Sadurkach, Drzewcach Kolonii i Drzewcach, Cynkowie, Mazurach, Piotrowicach, Bronowicach oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Sienkiewicza w Nałęczowie.

2. Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny Nałęczów
10 000 000 zł

Według planów burmistrza, w centrum Nałęczowa powstanie rondo.

Według planów burmistrza, w centrum Nałęczowa powstanie rondo.

Pakiet inwestycji, które mają być realizowane w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Zintegrowana Inwestycja Terytorialna (tzw. Mobilny LOF). Planuje się m.in. zagospodarowanie placu przed dworcem PKP, budowę przy dworcu PKP dwóch parkingów i drogi dojazdowej do stacji kolejki wąskotorowej, sieci połączeń drogowych oraz chodników i ścieżek rowerowych pomiędzy dworcem PKP i centrum Nałęczowa, ronda w Nałęczowie na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 826 i 830, przystanku dla autobusów oraz parkingu wyposażonego w stację do ładowania pojazdów elektrycznych przy ulicy Poniatowskiego, parkingu przy ulicy Dulębów, stacji wypożyczania rowerów. W ramach projektu planowany jest zakup pojazdów transportu niskoemisyjnego (autobusu elektrycznego, meleksów, rowerów tradycyjnych i elektrycznych, skuterów elektrycznych) oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego i parkowego.

3. Odnowa Parku Zdrojowego w Nałęczowie
5 000 000 zł

Rewitalizacja Parku Zdrojowego ma objąć m.in. staw, fontannę i wyspę.

Rewitalizacja Parku Zdrojowego ma objąć m.in. staw, fontannę i wyspę.

Rewitalizacja parku planowana na lata 2017-2018 ma objąć m.in. wycinkę drzew i nowe nasadzenia, wykonanie nowych trawników, rabat i klombów oraz zakup urządzeń do podlewania, odnowę instalacji wodnych i zagospodarowanie brzegów stawu oraz przebudowę fontanny, zagospodarowanie wyspy na stawie i budowę nowego mostu, przebudowę Źródła Miłości. Przewiduje się także wybrukowanie ulic Kasztanowej i Grabowej.

Na jakim etapie jest projekt, sprawdź tutaj.

4. Szlak turystyczny wzdłuż rzeki Bochotniczanki z centrum informacji turystycznej
3 000 000 zł

Projekt został wykreślony z planów. Sprawdź, dlaczego burmistrz Nałęczowa wycofał się z tej inwestycji.

5. Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3 000 000 zł

Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2017. Mają powstać ekologiczne i energooszczędne budynki biurowo-socjalny oraz techniczny.

6. Cmentarz komunalny
2 000 000 zł

Zadanie przewidziano na lata 2018-2020. W nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Nałęczów dla obszaru Bochotnica wyznaczono teren pod budowę.

7. Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie
1 400 000 zł

Planowana realizacja projektu w latach 2018-2019. Inwestycja miała objąć budowę schodów i oświetlenia, małą architekturę parkową, wycinkę i nowe nasadzenia roślin, remont kapliczki. Burmistrz wycofał jednak ten projekt.

8. Odnowa ulicy Lipowej w Nałęczowie
1 000 000 zł

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wymianę chodników, wymianę zieleni w pasach między jezdnią i chodnikiem. Sprawdź, na jakim etapie jest ta inwestycja.

Zobacz także, jakie działki na sprzedaż ma Gmina Nałęczów oraz jakie inwestycje są realizowane w strefie A uzdrowiska.